Bijbelkring I 

Het komende seizoen zal de Bijbelkring weer worden geleid door ds. J.B. ten Hove. Op woensdagavond komen we bij elkaar in Sjalôm rondom de Heilige Schrift. Het is de bedoeling dat we verder gaan met het Bijbelboek Openbaring. Graag zien we u en jullie (weer) komen om met elkaar te graven in de goudmijnen van Gods Woord. De eerste bijeenkomst is op woensdag 10 oktober. Zie verder de jaarplanning.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Voor overige data zie de jaaragenda op deze website en in het Veens Kerkblad

Bijbelkring Stichtse Poort 

Eenmaal per maand wordt er op donderdagmiddag een Bijbelkring gehouden in de recreatiezaal van de Stichtse Poort (Hollandia). Deze Bijbelkring is bedoeld voor bewoners van de Hollandia, evenals omwonenden en verdere belangstellenden. De Bijbelkring wordt afwisselend geleid door kerkelijk werker prop. A. Langeweg en ds. J.B. ten Hove. Graag zien we u weer (of voor het eerst!) komen om zich samen te verdiepen in Gods Woord. De eerste bijeenkomst van deze Bijbelkring zal zijn op donderdagmiddag 14 september, aanvang 14.30 uur. Zie de jaarplanning voor de verdere data. Mocht u van buiten de flat komen, dan kunt u bij de ingang als toegangscode indrukken: 1520 (het nummer van de recreatiezaal boven). Het echtpaar Van Engelenhoven (Weverij 38) verwelkomen u als gastheer en gastvrouw.

Huisbijbelkringen 

Eenmaal per maand na kerktijd, komen huisbijbelkringen bijeen. Een kring bestaat uit 10 tot 15 personen en de avonden worden gehouden bij de kringleden thuis. Aan de hand van een boekje of naar aanleiding van een bepaald onderwerp wordt een Bijbelgedeelte behandeld. De avond wordt voorbereid door één of enkele deelnemer(s). De data worden in overleg bepaald en kunnen worden ingewonnen bij de onderstaande contactpersonen:

Hans Mulder, tel. 0318 517996

Arjan Overduin, tel. 0318 555166

Voorbereidingssamenkomst 

Op de woensdagavond in de week van voorbereiding voor het Heilig 
Avondmaal is er een voorbereidingssamenkomst voor heel de 
gemeente. Het is een klein uur van bezinning, gebed en samenzang met 
het oog op de komende Avondmaalszondag. Deze bijeenkomsten 
beginnen om 19.45 uur.

Gebedskring

“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” 
(Filippenzen 4:6) 
De gebedskring is een uur van samenzijn. We lezen uit de Bijbel, praten, 
zingen, danken en bidden. We komen op donderdagavond (om de week) 
bij elkaar in De Hoeksteenkelder. In de kerkbode kunt u lezen op welke 
donderdagavond dat is. We starten rond 19.30 uur. Wanneer u 
gebedspunten heeft, kunt u die kenbaar maken bij uw wijkouderling of 
bij de hieronder genoemde personen. Er is een vaste kern van bidders, 
maar we vinden het altijd fijn wanneer er mensen meedoen. Kom 
gewoon eens langs. Hartelijk welkom! 
  
Info: Bert Verbeeke,  tel. 0318 701264
Teunie van Reenen, tel. 0318 522777

Maaltijdkring 

Vanaf september tot juni vindt in De Hoeksteen achter de kerkzaal om 
de twee weken vanaf 17.30 uur op woensdagmiddag de maaltijdkring 
plaats. De kring bestaat uit een groep gezellige mensen van 
uiteenlopende leeftijden. Iedereen die normaal gesproken alleen eet, is 
welkom. In verband met het doen van inkopen is het noodzakelijk om 
uiterlijk de maandag van tevoren aan te melden. Voor de data zie de 
jaaragenda op deze website.  

Info: familie Huissoon, tel. 0318 303557

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: