Bijbelkring I 

Het komende seizoen zal de Bijbelkring weer worden geleid door ds. J.B. ten Hove. Het afgelopen jaar is het Bijbelboek Openbaring blijven liggen. Het komende seizoen hopen we de draad weer op te pakken in het laatste Bijbelboek. Graag zien we u en jou weer komen om met elkaar te graven in de goudmijnen van Gods Woord. We komen bijeen op donderdagavond(!). De eerste bijeenkomst is op D.V. donderdag 26 september. Zie voor andere data de agenda op deze website.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Voor overige data zie de jaaragenda op deze website en in het Veens Kerkblad

Bijbelkring Stichtse Poort 

Eenmaal per maand wordt er op donderdagmiddag een Bijbelkring gehouden in de recreatiezaal van de Stichtse Poort (Hollandia). Deze Bijbelkring is bedoeld voor bewoners van de Hollandia, evenals omwonenden en verdere belangstellenden. De Bijbelkring wordt afwisselend geleid door kerkelijk werker prop. J.G. Blok en ds. J.B. ten Hove. Graag zien we u weer (of voor het eerst!) komen om met elkaar ons te verdiepen in Gods Woord. De eerste bijeenkomst van deze Bijbelkring zal zijn op donderdagmiddag 12 september, aanvang 14.30 uur. Zie de jaarplanning voor de verdere data. Mocht u van buiten de flat komen, dan kunt u bij de ingang als toegangscode indrukken: 1520 (het nummer van de recreatiezaal boven). Het echtpaar Van Engelenhoven (Weverij 38) verwelkomen u als gastheer en gastvrouw.

Huisbijbelkringen 

Eenmaal per maand na kerktijd, komen huisbijbelkringen bijeen. Een kring bestaat uit 10 tot 15 personen en de avonden worden gehouden bij de kringleden thuis. Aan de hand van een boekje of naar aanleiding van een bepaald onderwerp wordt een Bijbelgedeelte behandeld. De avond wordt voorbereid door één of enkele deelnemer(s). De data worden in overleg bepaald en kunnen worden ingewonnen bij de onderstaande contactpersonen:

Hans Mulder, tel. 0318 517996

Arjan Overduin, tel. 0318 555166

Voorbereidingssamenkomst 

Op de woensdagavond in de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingssamenkomst voor heel de gemeente. Het is een klein uur van bezinning, gebed en samenzang met het oog op de komende Avondmaalszondag. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur.

Gebedskring

“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4:6) De gebedskring is een uur van samenzijn. We lezen uit de Bijbel, praten, zingen, danken en bidden. We komen op donderdagavond (om de week) bij elkaar in Sjalôm. In de kerkbode en op de jaaragenda van de website kunt u lezen op welke donderdagavond dat is. We starten rond 19.30 uur. Wanneer u 
gebedspunten heeft, kunt u die kenbaar maken bij uw wijkouderling of bij de hieronder genoemde personen. Er is een vaste kern van bidders, maar we vinden het altijd fijn wanneer er mensen meedoen. Kom gewoon eens langs. Hartelijk welkom! 
  
Info:

Marion Mulder,  tel. 0318 517996 of Teunie van Reenen, tel. 0318 522777

Maaltijdkring 

Vanaf september tot juni kunt u op woensdag om de twee weken vanaf 17.30 uur aanschuiven bij de maaltijdkring in Sjalôm. De kring bestaat uit een groep gezellige mensen van uiteenlopende leeftijden. Iedereen die normaal gesproken alleen eet, is welkom. In verband met het doen van inkopen is het noodzakelijk om uiterlijk de maandag van tevoren aan te melden. Voor de data zie de jaaragenda op deze website.  

Info: familie Huissoon, tel. 0318 303557

PS. voor meer informatie over Foka van de Beek en de thuisfrontcomissie (TFC) : Meer informatie

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: