Bijbelavonden

Ook in het komende seizoen zullen er weer twee series Bijbelavonden worden gehouden op donderdagavonden. De eerste serie (tot de Kerst) wordt geleid door onze oud-predikant ds. M. Goudriaan, de tweede serie (vanaf het nieuwe jaar) door prop. J.G. Blok. Tijdens deze avonden zal een Bijbelgedeelte worden behandeld. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, om met elkaar door te praten en om eventueel nog vragen te stellen aan de inleider. We hopen dat jong en oud zullen komen om op deze manier doordeweeks gevoed te worden met het Woord van God. De eerste Centrale Bijbelavond is gepland op donderdag 22 september 2022. De avonden beginnen om 20.00 uur in de kerk.    

Voor overige data zie de jaaragenda op deze website en in het Veens Kerkblad

Bijbelkring Stichtse Poort 

Eenmaal per maand wordt er op donderdagmiddag een Bijbelkring gehouden in de recreatiezaal van de Stichtse Poort (Hollandia). Deze Bijbelkring is bedoeld voor bewoners van de Hollandia, evenals omwonenden en verdere belangstellenden. De Bijbelkring wordt afwisselend geleid door kerkelijk werker prop. J.G. Blok en br. A. van der Schee.  Graag zien we u weer (of voor het eerst!) komen om ons samen te verdiepen in Gods Woord. De eerste bijeenkomst van deze Bijbelkring staat gepland op donderdagmiddag 8 september, aanvang 14.30 uur; de verdere data vindt u in de jaarplanning. Mocht u van buiten de flat komen, dan kunt u bij de ingang als toegangscode indrukken: 1520 (het nummer van de recreatiezaal boven). Het echtpaar Van Engelenhoven verwelkomt u als gastheer en gastvrouw.

Huisbijbelkringen 

Eens per maand, komen huisbijbelkringen, bestaande uit 10-15 personen, bijeen. Doelstelling is om elkaar rond een geopende Bijbel te ontmoeten. De avonden worden gehouden bij de kringleden thuis of in Sjalôm. Aan de hand van een Bijbelboek, Bijbelstudieboekje of een bepaald onderwerp wordt een Bijbelgedeelte behandeld. De avond wordt voorbereid door één of enkele deelnemers. Data worden in onderling overleg bepaald. De verschillende kringen zijn zichtbaar in onderstaand overzicht.
overzicht huisbijbelkringen
Contactpersoon avond locatie
Dirk de Baat, 0318 256 082 woensdag bij leden thuis wisselend
Christian de Koning, tel. 06 50664504 dinsdag onbekend
Hans Mulder, tel. 0318 517996 zondag bij leden thuis
Niek Overbeeke, tel. 06 30378621 zondag onbekend
Arjan Overduin, tel. 0318 555166 woensdag bij leden thuis
A. van der Schee, tel. 0318 522975 in afstemming bij leden thuis

 

Voorbereidingssamenkomst 

Op de woensdagavond in de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingssamenkomst voor heel de gemeente. Het is een klein uur van bezinning, gebed en samenzang met het oog op de komende Avondmaalszondag. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur.

Gebedskring

“Laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4:6)
Als gebedskring lezen we uit de Bijbel, praten, zingen, bidden en danken we samen.
We komen om de week bij elkaar in Sjalôm, op donderdagavond om 19.30 uur. In de jaarplanning vindt u de data. Iedereen is welkom.

Info: Marion Mulder,  tel. 0318 517996 of Teunie van Reenen, tel. 0318 522777
 

Maaltijdkring 

Vanaf september tot juni kunt u op woensdag om de twee weken vanaf 17.30 uur aanschuiven bij de Maaltijdkring in Sjalôm. De kring bestaat uit een groep gezellige mensen van uiteenlopende leeftijden. Iedereen die normaal gesproken alleen eet, is welkom. In verband met het doen van inkopen is het noodzakelijk om uiterlijk de maandag van tevoren aan te melden. U vindt de data in de jaarplanning.

Info: familie Huissoon, tel. 0318 303557

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: