Jong volwassenkring

Het komende seizoen zal de Jongvolwassenenkring geleid worden door de kerkelijke werker, prop. J.G. Blok. We willen met elkaar gaan kijken naar de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Het eerste deel van deze brief bestaat eigenlijk uit fundamentele theologie, waarbij het tweede deel juist heel erg gericht is op het leven als christen. Theorie en praktijk dus! Deze kring komt samen in Sjal├┤m, op donderdagavond vanaf 20:00 uur. De eerste avond is op 19 september, zie voor de verdere data het de jaarplanning. Van harte welkom! Voor de data van de andere avonden wordt u verwezen naar de agenda op deze site en het wordt vermeldt in het Veens Kerkblad.

PS. voor meer informatie over Foka van de Beek en de thuisfrontcomissie (TFC) : Meer informatie

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: