Mannenvereniging "Boaz"    

Op donderdagavond, eenmaal in de twee weken, komen mannen bij elkaar in de Vredeskerk om te luisteren naar het Woord van God en samen te onderzoeken wat God in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. Zegt de Heere Zelf niet: “Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van Mij getuigen”? Bij de Bijbelstudie wordt de Hervormde Vaan als leidraad gebruikt. Het is echter ook mogelijk dat één van de leden een inleiding houdt of dat er een speciaal onderwerp wordt besproken. Wordt zo ook schatgraver in het Woord van God. Van harte welkom.

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Info:   

Voorzitter: ds. A.D. Poortman, tel. 0318 556439

Secretaris: dhr. T. de Gooyer, tel. 0318 517684

Evenals vorig seizoen zullen de mannenverenigingen elkaar tweemaal ontmoeten. Ook komen de vrouwenvereniging en mannenverenigingen tweemaal bijeen, namelijk tijdens het gezamenlijk Kerstfeest (maandag 10 december) en bij Passie en Pasen (maandag 30 maart).

De gezamenlijke startavond van de mannen- en vrouwenverenigingen van de Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk is op 12 september in gebouw Maranatha bij de Julianakerk.

Spreker is ds. J. van Dijk uit Ridderkerk. Het onderwerp is Romeinen 6.

Aanvang: 19.45 uur.

PS. voor meer informatie over Foka van de Beek en de thuisfrontcomissie (TFC) : Meer informatie

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: