Thema-avonden

In plaats van de oude Jongvolwassenenkring zullen er het komende seizoen twee series thema-avonden worden gehouden op donderdagavonden. De eerste serie (tot Kerst) wordt geleid door ds. J.B. ten Hove, de tweede serie (vanaf het nieuwe jaar) door prop. J.G. Blok. Het eerste themablok zal bestaan uit vier avonden huwelijkscatechese. Thema’s voor latere blokken zijn bijvoorbeeld: thema’s uit de geloofsleer, een themablok over christelijke opvoeding, een themablok over de sacramenten, een themablok over ethische thema’s, etc. De doelgroep van deze avonden is heel de gemeente, en in het bijzonder de jongvolwassenen, maar bij sommige thema-avonden wordt een specifieke doelgroep uitgenodigd (bijvoorbeeld bij de huwelijkscatechese).

In de maanden september, oktober en november wordt er weer huwelijkscatechese gegeven. Concreet gaat het om vier avonden die vooral zijn bedoeld voor jonge echtparen die onlangs zijn getrouwd of heel binnenkort hopen te trouwen: donderdag 23 september, donderdag 14 oktober, donderdag 11 november en donderdag 25 november. Verder info volgt.

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: