Vrouwenvereniging "Bid en werk"

Om de week op maandagavond komt de vrouwenvereniging samen. We behandelen de Bijbelstudie uit het blad van de Hervormde Vrouw; leden krijgen dat eens per maand thuisgestuurd.

De Bijbelstudie die aan de beurt is, wordt vermeld in het Veens Kerkblad. Het is de bedoeling dat de betreffende Bijbelstudie met de vragen thuis alvast wordt doorgelezen en voorbereid. Voor de pauze worden de vragen van de Bijbelstudie in groepjes besproken en na de pauze gebeurt dat meestal plenair. Af en toe doen we na de pauze wat anders, bijvoorbeeld een boekbespreking of iets creatiefs. Een avond buigen we ons over een maatschappelijk probleem en op 17 februari hopen we met elkaar te gaan eten.

De Bijbelstudie van dit aankomende winterseizoen gaat over 1 en 2 Timotheüs: persoonlijke brieven van Paulus aan Timotheüs. Op 14 oktober is er na de pauze verkoping van zelf meegebrachte spullen. De opbrengst is dan voor de ‘Voor elkaar’-vakantieweken.

In december houden we onze Kerstavond en eind maart de Passie-Pasen. We doen dit samen met de mannenverenigingen Berea en Boaz. We sluiten het winterseizoen van de vrouwenvereniging in april af met de jaarvergadering. De jaarvergadering begint om 19.00 uur met een broodmaaltijd, we sluiten af met een gezellig samenzijn.

Het is goed en fijn om samen het Woord, dat God ons gegeven heeft, te onderzoeken en te bestuderen. Gods Woord, de Bijbel, bemoedigt, versterkt en vermaant. We mogen ons erover verblijden en verwonderen. We komen ook samen om pijn, moeite en verdriet te delen en om biddend alles in Zijn hand te leggen en te zingen tot Gods eer.

De avonden beginnen om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en de avonden worden meestal rond 21.45 uur afgesloten.

Voorzitter: Mevr. G.G. Molenaar T 523096

Algemeen adjunct: Mevr. L. van Laar

Penningmeester: Mevr. A. de Bruin

Secretaresses (gedeelde taak): Mevr. W. de Koning en mevr. J. Schot.

Ieder jaar houdt de Hervormde Vrouwenbond haar Bondsdag in de Veluwehal in Barneveld, deze keer op donderdag 26 september. Het jaarthema “Hou(d)vast” zal centraal staan op de ontmoetingsochtenden en themadagen, die ook georganiseerd worden door de Hervormde Vrouwenbond. Dit alles geeft saamhorigheid en verrijkt ons geloofsleven.

Als u nog nooit op onze vrouwenvereniging bent geweest, nodigen wij u van harte uit vrijblijvend een avond met ons mee te maken.

PS. voor meer informatie over Foka van de Beek en de thuisfrontcomissie (TFC) : Meer informatie

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: