Vrouwenvereniging "Bid en werk"

Eenmaal in de twee weken op maandagavond komt de vrouwenvereniging samen in Sjalôm. We behandelen de Bijbelstudie uit het blad van de Hervormde Vrouw;  leden krijgen dat eenmaal per maand thuisgestuurd. De Bijbelstudie die aan de beurt is , wordt vermeld in het Veens Kerkblad. Het is de bedoeling dat de betreffende Bijbelstudie met de vragen thuis alvast wordt doorgelezen en voorbereid. Voor de pauze worden de vragen van de Bijbelstudie in groepjes besproken en na de pauze gebeurt dat plenair. De Bijbelstudie van dit winterseizoen gaat over de profeet  Jeremia, oordeelsprofeet met een hart. Op de eerste maandag in november is er na de pauze verkoping van zelf meegebrachte spullen. De opbrengst is voor de vakantieweken gehandicapten van de Hervormde Vrouwenbond.

In november wordt een spreker uitgenodigd, in december houden we onze Kerstavond en in april de Passie-Pasen. We doen dit samen met de mannenverenigingen Berea en Boaz.

De jaarvergadering is op 1 april en begint om 18.30 uur met een broodmaaltijd,  met aansluitend een gezellig samenzijn. Het is goed en fijn om samen het Woord, dat God ons gegeven heeft, te onderzoeken en te bestuderen.   Gods Woord, de Bijbel, bemoedigt, versterkt en vermaant. We mogen ons erover verblijden en verwonderen. We komen ook samen om pijn, moeite en verdriet te delen en om biddend alles in Zijn Hand te leggen en te zingen tot Gods eer.

De avonden beginnen om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en de avonden worden meestal rond 21.45 uur afgesloten.

Info:

Voorzitter: Mevr. G.G. Molenaar-Graafland, tel. 0318 523096

Secretaresse: Mevr. N. Westeneng-Veenendaal, tel. 0318 518727

Ieder jaar houdt de Hervormde Vrouwenbond haar Bondsdag in Barneveld, deze keer op donderdag 27 september. Het jaarthema “Zo zegt de HEERE” zal centraal staan op de ontmoetingsochtenden en themadagen, die ook georganiseerd worden door de Hervormde Vrouwenbond. Dit alles geeft saamhorigheid en verrijkt ons geloofsleven.

Als u nog nooit op onze vrouwenvereniging bent geweest, nodigen wij u van harte uit vrijblijvend een avond met ons mee te maken.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: