Vrouwen rondom het Woord

Eenmaal in de 2 weken komen wij op maandagavond samen in Sjalôm. We behandelen de Bijbelstudie uit het magazine van Vrouw tot Vrouw. Leden krijgen dat eenmaal per 2 maanden thuis gestuurd en in juli komt eenmalig het blad uit met álle Bijbelstudies van het hele jaar.

Ook niet leden kunnen zich abonneren. De Bijbelstudie die aan de beurt is wordt vermeld in het Veens kerkblad. Het is de bedoeling dat de betreffende Bijbelstudie met vragen thuis al wordt voorbereid. Voor de pauze worden de vragen in groepjes besproken en na de pauze plenair. De Bijbelstudie van komend jaar gaat over “Het koninkrijk van God”. We gaan de hele bijbel door om dit onderwerp te bespreken. Eén keer houden we na de pauze een verkoping van eigen spulletjes, zoals ingemaakte vruchten, cadeaupakketjes, boeken en kaarten. De opbrengst is voor de vakantieweken gehandicapten van de Hervormde Vrouwenbond. In december vieren we Kerst en in april Pasen, dit doen we samen met de mannenverenigingen. We sluiten het winterseizoen af in april in combinatie met de jaarvergadering. Die begint om 18.30 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd en aansluitend een gezellig samenzijn. Het is goed en ook nodig om samen het Woord van God te onderzoeken. Het bemoedigt, versterkt en vermaant ons. Iedere keer kom je weer tot nieuwe ontdekkingen wat God ons vertelt d.m.v. Zijn Woord. We komen ook samen om pijn, moeite en verdriet te delen en om biddend alles in Zijn hand te leggen en te zingen tot Zijn eer.

De avonden beginnen om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. De avonden worden om 21.45 uur afgesloten.

Als u nog nooit op onze bijeenkomsten bent geweest, nodigen wij u van harte uit vrijblijvend een avond met ons mee te maken.

Voorzitter: Wilma de Koning, T 0318-555419
Algemeen Adjunct: Lenie van Laar, T 0318 541984
Penningmeester: Doriene Daane, T 0318 613831
Secretaresses (gedeelde taken): Dicky Bloemendal T 06-26012644 en
Janneke Schot , T 06 21861755

 

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: