Nieuwsbrief

Wijkbrief-Sjofar. De nieuwsbrief van de Vredeskerk. Verschijnt ongeveer om de acht weken. Schriftelijke kopij kunt u aanleveren bij De Kleine Pekken 3. Mailen is ook mogelijk: sjofarnieuwsbrief@gmail.com.

Bericht van de redactie 05-02-2021:

Dit weekend is de Sjofar digitaal verspreid. De bezorging van de papieren Sjofar volgt zo spoedig mogelijk.
Hebt u geen mail met de Sjofar ontvangen, terwijl u zich wel heeft aangemeld dan kan de mail in de map met spam/reclame zitten. Als u zich aan wilt melden om de Sjofar voortaan digitaal te ontvangen, kunt u een bericht sturen naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com. De kidspagina is apart afgedrukt, hiervan liggen exemplaren achter in de kerk.
 
Bericht van de redactie 26-09-2020:
 
Dit weekend is zowel de wijkgids als de sjofar verspreid, een deel op papier en de rest digitaal.
Wilt u echt heel graag een papieren versie van de wijkgids, dan kunt u deze bij de uitgangen van de kerk vinden. Max 1 per huishouden.
Hebt u geen mail met de wijkgids en de sjofar exemplaar ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com
 
Bericht van de redactie 02-04-2020:
 
We missen elkaar al een aantal weken in de kerkdiensten. En zoals we weten zullen we voorlopig nog niet samenkomen in de Vredeskerk.  Binnenkort is het weer tijd voor de Sjofar. We kunnen u in deze situatie niet fysiek een Sjofar geven, terwijl het juist nu zo fijn is om van elkaar te horen. Daarom zijn we als redactie van de Sjofar begonnen met het verzamelen van de mailadressen. U/jij krijgt hem dan per mail. We hebben al wel een heel aantal mailadressen, maar deze lijst is nog lang niet compleet. Hebt u GEEN mail van ons gehad, dan is uw mailadres NIET bij ons bekend. Wilt u wel de Sjofar (en eventueel ander nieuws) ontvangen, mail dan z.s.m. uw/jouw adres naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com 

Een adres per gezin is in principe genoeg. Hebt u wel een mail ontvangen maar wilt u niet in de mailingslijst staan, laat dit dan ook even weten. Wees niet bang dat we uw mailbox zullen overladen. En uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.

Namens de redactie van de Sjofar

Bericht van de redactie 05-12-2020:

Dit weekend is sjofar verspreid, een deel op papier en de rest digitaal.
Hebt u geen mail met de sjofar ontvangen, terwijl u zich wel heeft aangemeld dan kan de mail in de map met spam/reclame zitten.
Als u zich aan wilt melden om de sjofar voortaan digitaal te ontvangen, kunt u een bericht sturen naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com.
De kidspagina is apart afgedrukt, hiervan liggen exemplaren achter in de kerk.
 
Namens de redactie van de Sjofar

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: