Beheer

Ten aanzien van de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente en de kerk is als uitgangspunt gekozen dat bestuur en beheer in één hand behoren te liggen. Geld is een geestelijke zaak. De zorg daarvoor berust dan ook bij de ambtelijke vergadering aan wie de leiding in de kerk is toevertrouwd. Plaatselijk berust deze zorg dus bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwd echter het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toe aan het college van kerkrentmeesters. (ord. 11-1-2) In een gemeente met wijkgemeenten heeft de gemeente als geheel een college van kerkrentmeesters en hebben de wijkgemeenten elk een wijkraad van kerkrentmeesters.

In het College van Kerkrentmeesters wordt elke wijk door een kerkrentmeester vertegenwoordigd. Dit college kan desgewenst worden aangevuld met andere leden uit de gemeente.

De wijkraad verricht taken op wijkniveau die aan de wijkraad worden toevertrouwd. Deze taken zijn in de plaatselijke beheersregeling vastgelegd.

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: