Diaconie

Het diaconaat van de christelijke gemeente is ingesteld in de eerste gemeente te Jeruzalem, zoals vermeld in Handelingen 6. Echter ook uit de wetten in het Oude Testament blijkt al duidelijk de zorg van God voor de noodlijdenden en kwetsbaren in Zijn volk. De coördinatie van deze zorg is het voornaamste doel van de diaconie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de zorg zelf een opdracht is voor iedere christen. Ieder gemeentelid is dan ook geroepen een bijdrage te leveren aan het diaconale werk, hetzij financieel, dan wel metterdaad.

De diakenen bezoeken weduwen en weduwnaars, wezen, eenzamen, chronisch zieken en gehandicapten en de in het algemeen minder daadkrachtigen. Naast een luisterend oor en het spreken van troostrijke woorden vanuit de Bijbel bieden zij waar nodig ook financiele hulp. De diaconie geeft daarnaast ook financiele ondersteuning aan hulpverlening buiten de eigen gemeente, zowel aan het werelddiaconaat als aan instellingen binnen Nederland. Het geld hiervoor wordt verkregen door de gehouden collecten.

HVD

Binnen de gemeente functioneert er de Hervormde Vrouwendienst (HVD) onder verantwoordelijkheid van de diakenen. De dames van de HVD hebben een belangrijke taak in het bezoeken van nieuw ingekomenen en het onderhouden van de contacten met ouderen en zieken in de gemeente.

De diaconie/HVD verzorgt tevens ouderenmiddagen en jaarlijks een reisje voor de oudere gemeenteleden. Meer informatie over de HVD kunt u vinden door op onderstaande knop te klikken.

Meer informatie HVD 

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: