De kerkenraad als geheel heeft tot taak de dienst van Woord en Sacrament te onderhouden, opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven aan haar opbouw en dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De predikant heeft als meest geĆ«igende taak de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, het Catechetisch onderwijs, de Pastorale zorg over de gemeente en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente.

De ouderlingen hebben de zorg dat alles in de gemeente met orde verloopt. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de Sacramenten. Bovendien zijn ze met de predikant belast met het opzicht over de gemeente en zijn hem behulpzaam in het pastoraat.

De ouderlingen - kerkrentmeesters dragen met de kerkrentmeesters - niet ambtsdrager en de leden van de commissie van bijstand in het bijzonder zorg voor de gebouwen, de predikantsplaats en de kerkelijke medewerkers. De gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, de gewone- en extra collecten, giften en legaten.

Bezoekbroeders
Elk van de wijkouderlingen wordt bij het afleggen van zijn bezoeken bijgestaan door een bezoekbroeder. Zij hebben in de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd en we hopen dat zij net als de ouderlingen welkom zijn in uw huizen en uw vertrouwen zullen krijgen.

Predikant

telefoon
Vacant -
   

Bijstand pastoraat

telefoon
prop. J.G. Blok 06 13 99 92 59
   

Scriba

telefoon
dhr. C.W. de Koning 06 50664504
   

Jeugdouderling

telefoon
Mario Geuze 06 14300084
   

Evangelisatieouderling

telefoon
dhr. M. Vlaanderen 0318 743442
     

Sectieouderlingen

   
Naam Sectie Telefoon
dhr. A.P.A. Overbeeke 1 06 30378621
dhr. J. van Reenen 2 0318 522777
dhr. J.P. Teeuw 3 06 45746475
dhr. H. Krooneman 4 06 13327731
dhr. J. Molenaar 5 en 9 (3e en 4e verdieping Engelenburgh) 0318 523096
dhr. D.W. Brandhorst 6 06 53174084
dhr. W.C. Donkersteeg 7 06 83532883
dhr. J.R.A. Dekker 8 en 9 (bgg, 1e en 2e verdieping Engelenburgh) 06 53638142
     

Ouderlingen-kerkrentmeester

   
Naam   Telefoon
dhr. C.W. de Koning   06 50664504
dhr. H.E. van der Meer   06 53471968
dhr. A.J. Overduin   0318 555166
     

Diakenen

   
Naam Sectie Telefoon
dhr. G. Verdoold 1 0318 506356
dhr. W. van Beek 2 en 3 06 51332442
dhr. E.J. Landwaart 4 06 28598852
dhr. WD. Balhman 5 0318 525773
dhr. D.M. Hoogendoorn 6 0318 629281
dhr. W. Jansen 7 06 33924266
dhr. A. van Ree 8 06 81347556
     

Bezoekbroeders

   
Naam Sectie Telefoon
dhr. C. Donkersteeg 1 0318 507423
dhr. I.P. Vroege 2 06 21468824
dhr. M.J. Huizer 3 0318 552473
dhr. W. van der Sluijs 4 06 41700661
dhr. M. van Essen 5 06 11952744
dhr. T. Verhoeks 6 0318 529888
dhr. J. de Gooijer 7 0318 527084
     
     
     
     
     

 

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: