De kerkenraad als geheel heeft tot taak de dienst van Woord en Sacrament te onderhouden, opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven aan haar opbouw en dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De predikant heeft als meest geĆ«igende taak de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, het Catechetisch onderwijs, de Pastorale zorg over de gemeente en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente.

De ouderlingen hebben de zorg dat alles in de gemeente met orde verloopt. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de Sacramenten. Bovendien zijn ze met de predikant belast met het opzicht over de gemeente en zijn hem behulpzaam in het pastoraat.

De ouderlingen - kerkrentmeesters dragen met de kerkrentmeesters - niet ambtsdrager en de leden van de commissie van bijstand in het bijzonder zorg voor de gebouwen, de predikantsplaats en de kerkelijke medewerkers. De gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, de gewone- en extra collecten, giften en legaten.

Bezoekbroeders
Elk van de wijkouderlingen wordt bij het afleggen van zijn bezoeken bijgestaan door een bezoekbroeder. Zij hebben in de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd en we hopen dat zij net als de ouderlingen welkom zijn in uw huizen en uw vertrouwen zullen krijgen.

Predikant  
ds. J.B. ten Hove 0318 742078
   
Bijstand pastoraat  
prop. J.G. Blok 06 13 99 92 59
   
Scriba  
oud. J.M. ten Brinke 0318 701027
   
Jeugdouderling  
oud. A.P.A. Overbeeke 06 30378621
   
Evangelisatieouderling  
oud. M. Vlaanderen 0318 743442
     

Sectieouderlingen

   
Naam Sectie Telefoon
oud. H. de Bruin 3 0318 521153
oud. J.R.A. Dekker 8 0318 573727
oud. W.C. Donkersteeg 7 06 83532883
oud. T. van de Lustgraaf 4 06 52892392
oud. J. Molenaar 5 0318 523096
oud. J.J. Mulder 6 0318 517996
oud. B. van de Pol 9 0318 521235
oud. J. van Reenen 2 0318 522777
oud. A. van der Schee 1 0318 522975
oud. C. Versluijs 9 0318 304879
     
Kerkrentmeesters    
oud. H. Bakker   0318 595435
oud. H.E van der Meer   0318 503088
oud. A. Overduin   0318 555166
oud. J. van den Heuvel   0318 556282

 

Diakenen

   
dhr. W.D. Bahlman   0318 525773
dhr. D.M. Hoogendoorn   0318 629281
dhr. C.H.J. de Kleuver   Zie wijkgids
dhr. J. van Kranenburg   06 28090005
dhr. E.J. Landwaart   06 28598852
dhr. D. de Man   0318 529115
dhr. M.J. Torn Broers   0318 785830
     

Bezoekbroeders

   
dhr. J. de Gooijer   0318 527084
dhr. M.J. Huizer   0318 552473
dhr. I.P. Vroege   06 21468824
dhr. W. van der Sluijs   06 41700661
dhr. H. Krooneman   06 13327731
dhr. T. Verhoeks   0318 529888
     
     
     
     
     
     

 

Kerkdienst (terug) Kijken- en luisteren?

Live Archief

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: