Pastoraat

Met het pastoraat in de gemeente wil de kerkenraad gestalte geven aan de Bijbelse opdracht aan de gemeente om voor elkaar te zorgen. Deze zorg is breed en omvat geestelijke, diaconale en sociale begeleiding. Deze begeleiding strekt zich uit van zorg rond geboorte tot en met zorg rond het sterven.

Niet alleen de kerkenraad is hierbij betrokken maar ook vele andere gemeenteleden, zoals de medewerksters van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD), bezoekbroeders, en de leiding van de jeugdverenigingen.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: