Pastoraat

Met het pastoraat in de gemeente wil de kerkenraad gestalte geven aan de Bijbelse opdracht aan de gemeente om voor elkaar te zorgen. Deze zorg is breed en omvat geestelijke, diaconale en sociale begeleiding. Deze begeleiding strekt zich uit van zorg rond geboorte tot en met zorg rond het sterven.

Niet alleen de kerkenraad is hierbij betrokken maar ook vele andere gemeenteleden, zoals de medewerksters van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD), bezoekbroeders, en de leiding van de jeugdverenigingen.

Vertrouwenspersonen

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft met het oog op de problematiek van mogelijk (seksueel) misbruik in pastorale- en gezagsrelaties een protocol ontwikkeld voor gemeenten die hiermee geconfronteerd worden. Op een uiterst zorgvuldige wijze wordt hierin een handreiking gedaan. Er zal ook zeer zorgvuldig worden omgegaan met het punt van de geheimhouding. De Algemene Kerkenraad heeft besloten volgens dit protocol te werk te gaan, mocht zich een probleem van deze aard in onze gemeente voordoen. In de jaargids van de Hervormde Gemeente Veenendaal is hierover meer informatie te vinden.

De vertrouwenspersonen voor onze wijkgemeente zijn:
mevr. N. van den Heuvel en dhr. B. Rustenhoven.
Hun contactgevens kunt u vinden in de wijkgids, maar ze zijn ook opvraagbaar via onze contactpagina

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: