Liturgie

Als Hervormde Gemeente van Veenendaal komen we iedere zondag twee keer samen in de Vredeskerk. De morgendienst begint om 09.30 uur, de avonddienst vangt aan om 18.30 uur.
Tijdens de ‘gewone’ kerkdiensten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en zingen wij de psalmen in de berijming van 1773. Vinden er bijzondere diensten plaats, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

De orde van de dienst tijdens de reguliere kerkdiensten ziet er als volgt uit:

 

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: