Trouwen

Het huwelijk (en in het bijzonder huwelijkstrouw waar het woord 'trouwen' hierboven van is afgeleid) staat in de Bijbel hoog genoteerd en is door God Zelf ingesteld. Bijbels gezien is het huwelijk een levenslang verbond van liefde en trouw tussen een man en een vrouw.

Dit verbond van liefde en trouw tussen man en vrouw is een afschaduwing van Gods verbond met mensen en werd al aan Adam en Eva gegeven in het Paradijs. Huwelijk(strouw) is dus een Scheppingsordening. We hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze mooie gave van God, die ondanks de zondeval, toch gebleven en gegeven is.

Wanneer publiekelijk voor en door de overheid een huwelijk gesloten is, kan daarna dit huwelijk bevestigd en ingezegend worden in de kerkelijke gemeente. Gehuwden hebben de roeping om rein met elkaar om te gaan en elkaar bij te staan tot de zaligheid van elkaar.

 

Genesis 2:23-24 : Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

 

 

     

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: