Algemeen

Wij zijn een Hervormde gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Staande in een lange traditie (van de wereldwijde kerk) willen wij ons gemeente (gemeente-zijn) gestalte geven in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Als wijkgemeente hebben we uitgesproken dat de bron en de norm van ons geloof de Heilige Schrift is, waarbij we ons uitdrukkelijk verbonden weten met de gereformeerde belijdenis van de kerk. Onze gemeente telt op dit moment ongeveer 11.000 leden.

Kerkdiensten
Er worden op zondag twee kerkdiensten gehouden; ´s morgens om 9:30 uur en ´s avonds om 18:30 uur. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid, voor iedereen die gelooft.
Ook op de verschillende kerkelijke feestdagen zijn er diensten.

Tijdens de verschillende diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. Bij de ingangen liggen psalmboekjes die gebruikt kunnen worden voor degene die daar niet zelf over beschikt. Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen in ons verenigingsgebouw ‘Sjalom’ achter de kerk.

Voor oud en jong
Gedurende het winterseizoen, van september tot eind maart, zijn er allerlei activiteiten voor ouderen en jongeren. Zo is er bijvoorbeeld op dinsdagavond wekelijks catechisatie. Ongeveer eens per vier weken zijn er verschillende Bijbelkringen. Op verschillende doordeweekse avonden zijn er clubavonden van de jeugd. Verder is er regelmatig een gemeenteavond. Daarnaast zijn er nog verscheidende andere activiteiten. Zie daarvoor deze website. Bij alle activiteiten staat de Bijbel centraal. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: