Dopen

Kinderen, ook de pasgeborenen, horen volledig bij de gemeente. Daarom worden zij gedoopt. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus met de drie-ene God, en de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Met het uitspreken van de woorden 'ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest', belooft God dat de gedoopte altijd een beroep mag doen op Zijn verbond met hem of haar.

De doop is een teken en zegel van Gods verbond. Hierin belooft God: Ik ben de HEERE uw God. Bij de verbondsbelofte hoort ook de verbondseis: gehoorzaamheid aan de HEERE en Zijn Woord.

Een aantal keren per jaar is er in onze gemeente de gelegenheid om de pasgeboren kinderen te laten dopen. De doop wordt in de regel bediend tijdens de morgendienst.

 

 

 

     

 

 

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: