Catechese

In het winterseizoen wordt aan onze jongeren catechisatie gegeven. Samen met de jongelui openen we het Woord van God: om te leren wat daar staat en wat dat ons te zeggen heeft in het dagelijkse leven. Ouders, stimuleer uw kinderen om trouw te komen! En jongelui, we rekenen op jullie komst!

De catechisatie wordt gegeven op dinsdagavond in Sjalôm. De jongste groepen worden geleid door onze kerkelijk werker, prop. J.G. Blok. De oudere groepen en de belijdeniscatechisatie worden geleid door onze predikant, ds. J.B. ten Hove. Voor jongeren die op dinsdag niet kunnen, is er één gezamenlijke groep op maandagavond die wordt geleid door ouderling M. Vlaanderen. We maken gebruik van de catechisatiemethode ‘Leren om te leven’ van ds. P. van der Kraan, ds. A.J. van den Herik en dhr. A. Pals. De eerste catechisatieavond is dinsdag 24 september. Voor andere data zie agenda op deze website of in het jaaroverzicht achterin de wijkgids.

De groepsindeling is als volgt (op dinsdagavond):

Jongeren klas 1 en 2: 18.30 – 19.15 uur (prop. Blok)

Jongeren klas 3 en 4: 19.15 – 20.00 uur (prop. Blok)

Jongeren van 16 en 17 jaar: 18.30 – 19.15 uur (ds. Ten Hove)

Jongeren vanaf 18 jaar: 19.15 – 20.00 uur (ds. Ten Hove)

 

Op maandagavond is er een extra groep voor alle leeftijden: van 18.30 tot 19.15 uur (oud. Vlaanderen)

De belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen gegeven op vrijdagavond van 21.00 tot 22.15 uur (ds. Ten Hove).

 

PS. voor meer informatie over Foka van de Beek en de thuisfrontcomissie (TFC) : Meer informatie

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: