maatregelen i.v.m. coronavirus

maatregelen i.v.m. coronavirus

Update 25 juni 2021

In verband met de versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen kunnen we ook als kerk weer een aanpassing doen in het coronabeleid.Het dringende verzoek om een mondkapje te dragen komt te vervallen per zondag 27 juni.Verder mogen er weer wat meer mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, waarbij de beperking nog zit in de 1,5m afstand. Omdat de groepen wat groter mogen zijn, gaan we van vijf naar drie groepen (A t/m G, H t/m P en Q t/m Z) per zondag 4 juli. Aangezien we nu drie diensten per zondag houden, betekent dit dat iedereen in de gelegenheid is om een keer zondag naar de kerk te gaan. Hieronder vindt u de indeling voor de komende periode.

  • 4 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
  • 11 juli: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
  • 18 juli: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
  • 25 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
  • 1 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
  • 8 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
  • 15 aug: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
  • 22 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
  • 29 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.

 

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
Update 5 juni 2021

Gemeente, inmiddels mogen we met dankbaarheid vaststellen dat de coronacijfers de goede kant op gaan en dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn. Daarnaast is inmiddels bekend dat we per 6 juni drie diensten per zondag houden, zolang er nog beperkingen gelden voor het aantal aanwezigen in de kerkzaal. Dit om alle gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid te bieden een dienst in de kerk bij te wonen. We gebruiken hierbij weer een indeling o.b.v. de eerste letter van de achternaam, zoals we eerder ook hebben gedaan. Vanwege de verruiming, die inmiddels mocht plaatsvinden (e.e.a. conform de zgn. "Routekaart voor kerken"), is bij de groepsindeling al rekening gehouden met een groter aantal aanwezigen per dienst. De groepsindeling zal, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, de komende periode mogelijk weer aangepast moeten worden. Volgt u steeds de berichtgeving over het aanmelden voor de diensten in de afkondigingen en het kerkblad. Als uw letter aan de beurt is, moet u zich nog wel aanmelden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. U krijgt hiervan geen bevestiging meer, maar u mag dan gewoon met het opgegeven aantal personen de betreffende dienst bijwonen. U wordt daarbij nadrukkelijk verzocht om uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Dit om iedereen tijdig een plaats te kunnen wijzen en ook de kosters en bhv de gelegenheid te geven op tijd hun zitplaats in te nemen. Er zal tijdens de morgen- en middagdienst weer kinderoppas zijn.

Verder mag er weer door alle aanwezigen gezongen worden, zij het met een beperking op het gebied van het volume en het aantal te zingen verzen per dienst. Waarschijnlijk herinnert u zich nog de periode dat we met alle aanwezigen "ingetogen" zongen en slechts één vers per Psalm zongen. Deze situatie zal per zondag 13 juni weer van toepassing zijn. Voorlopig zal er nog geen voorzang zijn voor de dienst. Het "ingetogen" zingen wordt in het protocol van de PKN als volgt omschreven: "zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken". U wordt dus verzocht zich hieraan te houden als u tijdens de dienst in de kerkzaal aanwezig bent.

We hopen dat er spoedig verdere versoepelingen mogelijk zijn. Anderzijds realiseren we ons dat corona op dit moment nog een realiteit is, die aanleiding geeft voor de nodige voorzichtigheid. In dit alles weten we ons afhankelijk van Hem, Die alle dingen bestuurt en Die ons (zon)dag aan (zon)dag Zijn goedheid toont!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: