maatregelen i.v.m. coronavirus

maatregelen i.v.m. coronavirus
Update zaterdag 25 april
Inmiddels hebt u, als goed is, de Sjofar ontvangen. In uw mailbox of in de brievenbus. Dat was een hele klus.We hebben al veel positieve reacties gehoord. "Wat fijn om weer even van elkaar te horen". " Wat een mooie verhalen van zo veel verschillende gemeenteleden". We hebben er ook met enthousiasme aan gewerkt.

Helaas gaan er ook dingen mis. U bent niet (goed) aangemeld, uw adres is niet goed verwerkt of de bezorger heeft u overgeslagen. Dat is jammer. Dus, hebt u nog geen papieren of digitale sjofar ontvangen, laat het ons weten! Een mailtje naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com of een telefoontje naar Lenie van Laar 06 44074935 is voldoende. We hebben nog ongeveer 50 exemplaren op voorraad. Dus schroom niet! Ook tijdens Corona willen we samen gemeente zijn! Een goede zondag gewenst!

Met een hartelijke groet, Sjofarteam

Update vrijdag 3 april
Gemeente, afgelopen week werd duidelijk dat de geldende coronamaatregelen de komende weken nog worden voortgezet. Helaas kunnen we voorlopig dus nog niet samenkomen als gemeente, zoals we dat gewend zijn. Wel hopen we aankomende zondag weer samen onder het Woord te verkeren via de digitale kanalen. Ook heeft er inmiddels twee keer een doordeweeks moment van bezinning plaatsgevonden op de donderdagavond. We mogen in beide gevallen terugzien op een goed uur en bevelen ook het bezinningsmoment van donderdag 9 april 20.00 uur van harte bij u aan. Dan hoopt onze kerkelijk werker prop. Blok (die met zijn gezin deze week werd verblijd met de geboorte van de kleine Rachel!) de avond te verzorgen. We wensen u allen Gods nabijheid toe in deze bewogen tijd en voor aankomende zondag gezegende diensten! 
De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
Update, donderdag 2 april
We missen elkaar al een aantal weken in de kerkdiensten. En zoals we weten zullen we voorlopig nog niet samenkomen in de Vredeskerk.  Binnenkort is het weer tijd voor de Sjofar. We kunnen u in deze situatie niet fysiek een Sjofar geven, terwijl het juist nu zo fijn is om van elkaar te horen. Daarom zijn we als redactie van de Sjofar begonnen met het verzamelen van de mailadressen. U/jij krijgt hem dan per mail. We hebben al wel een heel aantal mailadressen, maar deze lijst is nog lang niet compleet. Hebt u GEEN mail van ons gehad, dan is uw mailadres NIET bij ons bekend. Wilt u wel de Sjofar (en eventueel ander nieuws) ontvangen, mail dan z.s.m. uw/jouw adres naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com 
Een adres per gezin is in principe genoeg. Hebt u wel een mail ontvangen maar wilt u niet in de mailingslijst staan, laat dit dan ook even weten. Wees niet bang dat we uw mailbox zullen overladen. En uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.
Namens de redactie van de Sjofar
 
Update, vrijdag 27 maart

Gemeente, aankomende zondag hopen we weer via de moderne middelen met elkaar verbonden te zijn onder het Woord. Daarbij mag deze zondag, die op het rooster staat als jeugdzondag, in het bijzonder de aandacht uitgaan naar onze jeugd. Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen, zal er nog slechts een minimaal aantal mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. Dat betekent met name dat niet meer het gebruikelijk aantal kerkenraadsleden dienst zal doen, maar alleen nog de ouderling van dienst met één diaken en ouderling-kerkrentmeester. Voor u als gemeente blijft tot nader orde de oproep om de dienst thuis mee te maken. In het bijzonder willen we nog uw aandacht vragen voor de dienst der offeranden. Hoewel het nu niet mogelijk is om met de vertrouwde collectezakken rond te gaan, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekeningnummers die op de website staan vermeld of via de Kerkgeld app. Zie voor meer informatie hierover de website en het laatste kerkblad.

Tot slot zijn we verheugd dat onze wijkpredikant afgelopen vrijdagmorgen (alsnog) zijn proefschrift mocht verdedigen en wel vanuit onze eigen Vredeskerk. De kerkenraad feliciteert hem van harte met zijn promotie en spreekt de wens uit dat het werk, wat hij in zijn Augustinus-studie heeft mogen verrichten, tot zegen mag zijn voor de hele kerk! Zoals eerder aangegeven hopen we nog een gemeenteavond te organiseren naar aanleiding van de promotie, zodra dit weer mogelijk is. We wensen u en jullie allen een gezegende zondag toe!

Update, donderdag 26 maart
 
Bericht m.b.t. promotie ds. Ten Hove: Inmiddels heeft de Vrije Universiteit alles geregeld voor digitale promoties. Voor ds. Ten Hove betekent dit dat de verdediging van zijn proefschrift is gepland op D.V. vrijdagmorgen 27 maart. Het is niet mogelijk om de bijeenkomst rechtstreeks via livestream mee te maken. Wel zal de universiteit na afloop een opname van het geheel beschikbaar stellen. Via de website van het Reformatorisch Dagblad (www.rd.nl) zal deze bekeken kunnen worden, waarschijnlijk in de loop van de middag. Inmiddels beschikbaar: via deze link
 
Update, maandag 23 maart
 
In plaats van de gebruikelijke Bijbelkring van donderdag 26 maart om 20.00u hoopt ds. Ten Hove een moment van bezinning te verzorgen, wat op hetzelfde tijdstip online te volgen zal zijn. U kunt op de gebruikelijke manier meeluisteren of meekijken via het youtube-kanaal. Van harte aanbevolen!
 
Update, vrijdag 20 maart
 
Gemeente,

In dit bericht willen we u aanvullend informeren over de zondagse diensten en de gevolgen van de coronamaatregelen. Vanaf aankomende zondag kunt u niet alleen meeluisteren met de dienst, maar ook meekijken. Er zal dus een beeldverbinding zijn, waarmee u de dienst nog beter kunt meemaken vanuit huis. Het betreffende kanaal kunt u vinden via de link op de website of door naar Youtube te gaan en te zoeken op "Vredeskerk Veenendaal". Daarnaast kunt u ook nog gewoon op gebruikelijke manier meeluisteren.

In het bericht van vorige week werd al verzocht om niet meer naar de Vredeskerk te komen, maar de dienst thuis mee te maken. U heeft hier als gemeente goed gehoor aan gegeven! Toen werd echter nog wel vermeld dat mensen die toch naar de Vredeskerk komen tot een maximum van 100 personen in de kerkzaal zullen worden toegelaten. Mede naar aanleiding van een oproep van de lokale autoriteiten moeten we dit aanscherpen. In de kerkzaal zullen enkel nog aanwezig zijn: predikant, dienstdoende kerkenraad, koster, organist en BHV. Alle andere gemeenteleden wordt met klem verzocht om niet naar de Vredeskerk te komen. We rekenen er op dat u deze oproep allen zult respecteren.

We zijn dankbaar dat de technische middelen ons helpen om de zondagse erediensten, zij het op een andere manier, toch met elkaar mee te maken. We hopen op een gezegende zondag onder het Woord!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk

Update, maandag 16 maart

Helaas kreeg ds. Ten Hove alsnog het bericht dat de promotieplechtigheid a.s. dinsdag 17 maart niet kan doorgaan vanwege de coronacrisis. De universiteit onderzoekt nu de mogelijkheden voor een digitale promotie op korte termijn. Deze zal dan ook weer voor belangstellenden via een livestream te volgen zijn. Zodra hierover meer bekend is volgt nader bericht.

Pastorale zorg: Gezien de maatregelen die worden genomen vanwege het coronavirus zal het reguliere bezoekwerk door de ouderlingen, de diakenen, de HVD-dames, de kerkelijk werker en de predikant voorlopig achterwege blijven. Wel proberen we zoveel mogelijk contact te houden, vooral per telefoon. Ook proberen we in dringende pastorale zaken zo goed mogelijk beschikbaar te zijn. We beseffen dat de impact van de overheidsmaatregelen groot is, in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn en/of het moeilijk hebben. Des te meer mogen we elkaar opdragen aan de HEERE.

Update, zaterdag 14 maart

De meeste wijkactiviteiten zullen vanwege de landelijke maatregelen in de komende periode geen doorgang vinden.
Komende week betreft dat in elk geval de mannen- en vrouwenvereniging en de jongvolwassenenkring.
Met betrekking tot het jeugdwerk is besloten alle activiteiten in elk geval tot het einde van deze maand te laten vervallen.
De gebedskring op donderdag 19 maart om 19.30u in Sjalom zal wel doorgang vinden.
De promotie van ds. Ten Hove op dinsdag 17 maart in Amsterdam zal nog wel doorgaan, maar in besloten kring. Belangstellenden kunnen de plechtigheid volgen via een livestream op de website van het RD. De gemeenteavond van woensdag 18 maart zal naar een later moment worden verzet.
 

vrijdag 13 maart

Gemeente,

Naar aanleiding van het landelijke beleid om i.v.m. het coronavirus alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten, is ook binnen Hervormd Veenendaal besloten om de kerkdiensten van a.s. zondag 15 maart niet op de gebruikelijke wijze door te laten gaan. Concreet betekent dit dat u a.s. zondag niet in de Vredeskerk wordt verwacht, maar wordt verzocht om thuis mee te luisteren. Er zal dus op de gebruikelijke tijden wel een dienst gehouden worden, waarbij de predikant en kerkenraad in de kerkzaal aanwezig zullen zijn. Mensen, die toch naar de Vredeskerk komen, zullen in de kerkzaal worden toegelaten tot een maximum van 100 personen. U wordt echter met klem geadviseerd om thuis mee te luisteren. Dit geldt zowel voor de morgen- als de avonddienst. Zoals u ook in de media hoort, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nadere berichten over de volgende zondagen en andere kerkelijke activiteiten volgen de komende tijd via de website van de Hervormde Gemeente (volg de berichten van de eigen wijk: www.vredeskerkveenendaal.nl), het kerkblad en de zondagse afkondigingen.

Dit is vanzelfsprekend een zeer ingrijpend besluit. Tegelijk zijn we dankbaar dat de Woordverkondiging op deze wijze toch doorgang mag vinden. Laten we ons land, onze kerk en onze plaatselijke gemeente in deze bewogen tijd bij de Heere brengen in het gebed en belijden dat Hij regeert!

De kerkenraad van wijkgemeente rondom de Vredeskerk

 

 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: